IV Biblioteczny Konkurs Recytatorski "W zaczarowanym świecie poezji Pani Profesor Papuzińskiej wiersze dla dzieci"

 

IV Biblioteczny Konkurs Recytatorski "W zaczarowanym świecie poezji Pani Profesor Papuzińskiej wiersze dla dzieci"

30 maja 2016 r. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej Filii w Zawierciu odbył się IV Biblioteczny konkurs Recytatorski „W zaczarowanym Pani Profesor Papuzińskiej wiersze dla dzieci ” Do konkursu zgłosiło się 17 uczestników z zawierciańskich przedszkoli (Przedszkole nr 1, nr 2,  nr 3, nr 4, nr 7, nr 8, Akademii Malucha, Niepublicznego Przedszkola przy Parafii m. Kolbego w Zawierciu, Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 5, nr  7, nr 14 i  placówek na terenie powiatu zawierciańskiego (Przedszkole w Pilicy, Niepubliczne przedszkole Fundacji Elementarz w Siamoszycach, Przedszkole w Szczekocinach ).

Występy małych czarodziei słowa oceniało jury w składzie: Barbara Rybak (doradca metodyczny wychowania przedszkolnego), Martyna Ptak (instruktor teatralny w MOK -u) oraz Karolina Ludwikowska (nauczyciel bibliotekarz w SP nr 9 w Zawierciu). Po wysłuchaniu uczestników konkursu komisja postanowiła nagrodzić Amelię Kowalewska z Przedszkola nr 2 w Zawierciu, Michalinę Bzdęga z Przedszkola w Siamoszycach oraz Aleksandrę Klecz z Przedszkola w Szczekocinach.
Jury wyróżniło także Hannę Trepka z  Niepublicznego Przedszkola przy Parafii m. Kolbego w Zawierciu, Lenę Sobas z Przedszkola nr 1 w Zawierciu, oraz Alicję Jachna z Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Zawierciu Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe medale, dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez bibliotekarzy PBW Filii w Zawierciu. Fundatorem nagród dla laureatów była Księgarnia Edukacyjna w Zawierciu – Serdecznie dziękujemy!!! Na konkurs zaproszono gości honorowych Panią Małgorzatę Borowik - Dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Zawierciu oraz  Panią Joannę Szlama – doradcę metodycznego ds.  bibliotek szkolnych.