Jas Czytalski w bibliotece -zajęcia w Przedszkolu nr 1 "Słoneczko" w Zawierciu

 

Jas Czytalski w bibliotece -zajęcia w Przedszkolu nr 1 "Słoneczko" w Zawierciu

 

 

Więc bierzemy te słów wstążki
i robimy piękne książki:
Pan Wydawca projektuje,
a Pan Drukarz je drukuje.

"Jaś Czytalski w Bibliotece " A. Cieszydruk Oczko