Jurajskie Legendy

 

Jurajskie Legendy

29 stycznia 2016 r PBW Filię w Zawierciu odwiedzili uczniowie klasy II Szkoły Podstawowej nr 14 Fundacji "Elementarz" w Zawierciu- Bzowie. Dzieci wysłuchali „Jurajskich legend” przedstawionych za pomocą japońskiej sztuki opowiadania historii- kamishibai. Zajęcia dotyczące powiatu zawierciańskiego mają na celu promowanie tego regionu, jego historii i zabytków. Prowadząca spotkanie Maria Błaszczyk-Głąb przygotowała dla uczniów karty pracy na podstawie, których dzieci zapoznały się z topografią i symbolami powiatu.
Na podstawie zdjęć i prezentacji multimedialnej uczniowie zaznajomili się z lokalizacją zabytków, okazów przyrody, które można zwiedzać w regionie. Celem cyklu lekcji „Z klasą po Jurze Krakowsko- Częstochowskiej- Powiat Zawierciański” jest przede wszystkim umożliwienie dzieciom poznania środowiska lokalnego, uświadomienie im jego piękna oraz kształtowanie w nich poczucia więzi z najbliższą okolicą.

Fotorelacja dostepna także na : https://www.facebook.com/Szko%C5%82a-Podstawowa-nr-14-Fundacji-Elementar...