Konferencja dla nauczycieli "Wychowanie do Życia w Rodzinie w nowej podstawie programowej"

 

Konferencja dla nauczycieli "Wychowanie do Życia w Rodzinie w nowej podstawie programowej"

17 października 2017 r. we współpracy z RODN WOM w Katowicach PBW Filia w Zawierciu zorganizowała konferencję dotyczącą nowych treści w nauczaniu przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie”. Prelegentem była konsultant RODN WOM Pani Marianna Kłyk. Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem, zgromadziła, bowiem nauczycieli z całego powiatu zawierciańskiego. Każdy z nauczycieli otrzymał pakiet edukacyjny zawierający spis publikacji na temat: Wychowania do życia w rodzinie, Wychowania seksualnego w szkole, O tolerancji w nauczaniu, oraz ofertę edukacyjną PBW Filii w Zawierciu a także foldery informacyjne placówki. Ponadto nauczyciele bibliotekarze przygotowali wystawę książek dotyczących przedmiotu konferencji oraz poczęstunek. Na spotkaniu wysunięto propozycję zawiązania Klubu Nauczycieli WDŻ oraz Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli WDŻ.

Tekst: D. Walus

Fot.: A. Wspaniała-Gajewska