Międzynarodowy Dzień bez Przemocy- spotkanie informacyjno-konsultacyne

 

Międzynarodowy Dzień bez Przemocy- spotkanie informacyjno-konsultacyne

19 października  2016 r. odbyło się kolejne spotkanie dla nauczycieli poprowadzone przez pracownika Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zawierciu panią Annę Paruzel- Zając, którego tematyka związana była z przemocą wśród dzieci i młodzieży.  Spotkanie zgromadziło wielu nauczycieli, dla których nauczyciele bibliotekarze przygotowali wystawę publikacji. Dla szkół przekazano wykaz literatury związanych z tematem.