O zdrowym stylu życia w Bibliotece Pedagogicznej

 

O zdrowym stylu życia w Bibliotece Pedagogicznej

28 lutego 2012r. w Bibliotece Pedagogicznej  odbyły się warsztaty otwarte na temat Zdrowego stylu  życia osób dorosłych z elementami profilaktyki antynikotynowej. Spotkanie było wynikiem współpracy PBW Filii w Zawierciu z  Państwową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Zawierciu. Warsztaty  rozpoczęły się wystąpieniem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zawierciu - Wiesława Olechnowicza, który zapoznał uczestnikow z działaniami profilaktycznymi prowadzonymi przez PSSE w Zawierciu w ramach programów inicjowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Następnie uczestnicy wysłuchali wykładu Pani Marii Nocek :  Zdrowy styl życia sposobem na stres oraz Pani Małgorzaty Kamody: Profilaktyka uzależnień od nikotyny. Oba wykłady wzbogacone zostały prezentacjami multimedialnymi . 

Po wysłuchaniu prelekcji uczestnicy zwiedzili Bibliotekę Pedagogiczną. Dużym zainteresowaniem cieszyła sie ekspozycja publikacji na temat edukacji prozdrowotnej i profilaktyki uzależnień którą przygotowali bibliotekarze.

Pracownicy Oświaty Zdrowotnej PSSE w Zawierciu przygotowali dla każdego z uczestników materiały informacyjno-edukacyjne a bibliotekarze - wybór literatury dotyczącej tematu oraz pakiet materiałów reklamowych biblioteki.

Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zawierciu : Akcja prozdrowotna w Bibliotece Pedagogicznej w Zawierciu