Rzeka Wisła- zajęcia bibioteczne dla uczniów szkół podstawowych

 

Rzeka Wisła- zajęcia bibioteczne dla uczniów szkół podstawowych

Zgodnie Uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2016 r. rok 2017 został ustanowiony m.in. Rokiem Rzeki Wisły. 16 listopada 2017 r. dzieci ze Szkoły Podstawowej w Dzwono-Sierbowicach wzięły udział w spotkaniach poświęconych Wiśle – Królowej Polskich Rzek, symbolowi polskości i patriotyzmu. Dzieci podzielono na dwie grupy- w każdej z nich prowadzące opowiedziały dzieciom Legendę o o Powstaniu Rzeki, na podstawie której uczniowie wykonywali dalsze zadania o różnych poziomach trudności. Dzieci młodsze wypełniały kontur mapy Polski, zaznaczały bieg rzeki oraz największe miasta przez które Wisła przepływa. Natomiast dzieci z klas IV-VI otrzymały, kartki z nazwami źródeł rzeki i miejscowościami przez które przepływa oraz ich symbolami. Zadaniem starszej grupy było ustawienie się we właściwej kolejności i odzwierciedlenie nurtu rzeki. Dzieci podczas spotkania dowiedziały się także jaką rolę Wisła odegrała  w życiu Narodu Polskiego.

Tekst: Maria Błaszczyk

Fot. M. Błaszczyk, A. Wspaniała-Gajewka