Spotkanie poświęcone Mieczysławowi Karłowiczowi.

 

Spotkanie poświęcone Mieczysławowi Karłowiczowi.

W dniu 28 maja 2009 r. w Bibliotece Pedagogicznej Filii w Zawierciu zostało zorganizowane spotkanie dla nauczycieli poświęcone Mieczysławowi Karłowiczowi. Do udziału w imprezie zaproszono nauczycieli miasta i powiatu zawierciańskiego.

Spotkanie prowadził pracownik PBW w Katowicach oraz Biblioteki Śląskiej w Katowicach mgr Krystian Szczęsny.

Postać Mieczysława Karłowicza została przedstawiona za pomocą tradycyjnych środków : ekranu, rzutnika i przeźroczy. Prezentacja opracowana została z wykorzystaniem zdjęć wykonanych przez prowadzacego. 

Prowadzącego i Uczestników spotkania przywitała kierownik biblioteki mgr Jolanta Kasperek. W krótkiej wypowiedzi przedstawiła działalność biblioteki. Nauczycieli zachęcała do różnych form współpracy z placówką.

Na prośbę nauczyciela w spotkaniu uczestniczyła również grupa młodzieży z Zespołu szkół im. gen. Józefa Bema w Zawierciu.

Przyciemniona sala, szum rzutnika, przerwy i trzask towarzyszący zmianom przeźroczy tworzyły osobliwy nastrój. Lecąca w tle muzyka M. Karłowicza, swobodny i ciekawy komentarz prowadzącego skupiał uwagę uczestników.

Nastrój, jaki stworzył prowadzący udzielał się nauczycielom i uczniom. Młodzież zachęcona została do rozwijania własnych pasji i zainteresowań.

Aby pogłębić wiedzę na temat życia i działalności kompozytora bibliotekarze przygotowali wystawkę publikacji dostępnych w bibliotece.

Opracowano również folder o Mieczysławie Karłowiczu przedstawiającego różne aspekty jego działalności jako kompozytora, taternika, fotografa i publicysty.

Folder zawierał wkładkę metodyczną zawierająca przykładowe scenariusze zajęć z wykorzystaniem postaci M. Karłowicza i jego muzyki. Zamieszczono również wykaz literatury dostępnej w Bibliotece Pedagogicznej w Zawierciu dotyczącej prezentowanej postaci.
 
Na zakończenie spotkania nauczyciele otrzymali pakiet edukacyjny zawierający:
  • folder o Mieczysławie Karłowiczu z wkładką metodyczną,
  • adnotowane wykazy nowości z pedagogiki, psychologii i socjologii,
  • folder o bibliotece,
  • informacja o działalności ICIM,
  • zestawienia bibliograficzne: Prawa dziecka i ucznia, Świetlice środowiskowe, Zagrożenia wynikające z Internetu,
  • zaświadczenie o uczestnictwie w spotkaniu.