Spotkanie Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Bibliotekarzy

 

Spotkanie Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Bibliotekarzy

30 listopada 2015 r. odbyło się spotkanie ramach Sieci Współpracy Nauczycieli Bibliotekarzy Miasta i Powiatu Zawierciańskiego.
W szkoleniu pt. „Techniki mnemotechniczne w pracy nauczycieli bibliotekarzy” uczestniczyła 15 osobowa grupa nauczycieli bibliotekarzy. Mnemotechnika, to system prostych rozwiązań skojarzeń, ułatwiających zapamiętanie wszystkiego, co trudne jest do zapamiętania. Podczas warsztatów prowadzący Pan Łuksza Sikora omówił „metodę haków”. Zasadą działania tej mnemotechniki są skojarzenia, metoda ta pozwala na porządkowanie wiedzy, oraz zapamiętywania nowych informacji w określony sposób. Jak wyjaśnił prelegent „nową informację kojarzysz z tą, którą już dobrze znasz – z hakiem pamięciowym. Nauczyciele mieli okazję poznać jak w praktyce można wykorzystać m.in. metodę haków oraz mi. n. poznali ćwiczenia rozszerzające pole widzenia oka. Po spotkaniu nauczyciele bibliotekarze zapoznali się
z literatura dotycząca technik pamięciowych dostępną w PBW Filia w Zawierciu