Spotkanie Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Bibliotekarzy

 

Spotkanie Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Bibliotekarzy

19 października 2016 r. odbyło się spotkanie inauguracyjne Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Bibliotekarzy Miasta i Powiatu Zawierciańskiego. Prowadzące spotkanie Pani Aneta Wspaniała- Gajewska oraz Maria Błaszczyk- Głąb zdały relację z Konferencji Regionalnej "Człowiek potrzebuje Korzenii i Skrzydeł", która w tym roku poświęcona została Pacyfikacji Kopalni Wujek oraz omówiły zasady funkcjonowania i zakres tematyczny prezentowanych treści na nowo działającej platformie Eduś. Spotkanie miało także charakter organizacyjny - podsumowano działania, jakie realizowała filia w Zawierciu w minionym roku szkolnym oraz przedstawiono ofertę planowanych przedsięwzięć na nowy min. w zakresie działań promujących książkę i czytelnictwo. Przedstawiono zebranym nauczycielom ofertę edukacyjna dla dzieci i młodzieży.