Spotkanie Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Bibliotekarzy Blog, jako forma rozwijania i popularyzacji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Klub Recenzenta

 

Spotkanie Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Bibliotekarzy Blog, jako forma rozwijania i popularyzacji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Klub Recenzenta

25 stycznia 2016 r. odbyło się kolejne spotkanie ramach Sieci Współpracy Nauczycieli Bibliotekarzy Miasta i Powiatu Zawierciańskiego. W szkoleniu pt. „Blog, jako forma rozwijania i popularyzacji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży uczestniczyła 17 osobowa grupa nauczycieli bibliotekarzy.

Podczas spotkania swoim doświadczeniem i wiedzą na temat tworzenia i prowadzenia blogu podzieliła się Pani Katarzyna Chojnacka Musiał- nauczyciel bibliotekarz współtworząca blog Gimnazjum nr 1 w Zawierciu - „Za półką z książkami”. Omówiła zasady tworzenia blogu, sposób, w jaki nawiązała współpracę z wydawnictwami w celu pozyskania nowych pozycji do biblioteki szkolnej.

Ponadto na spotkaniu Pani Dorota Walus omówiła Blog Wydziału IB Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach, zwracając uwagę m.in. na zakładkę Kącik Maturzysty, w której nauczyciele bibliotekarze odnaleźć mogą bazę gotowych zestawień dla maturzystów, jak również zestawień z dziedziny filologii i pedagogiki.

Podczas spotkania omówiono również zagadnienia związane z diagnozowaniem potrzeb lokalnego środowiska oświatowego, tak by dostosować tematykę kolejnych spotkań sieci.