Tragedia Górnośląska 1945-Zajęcia z Wychowankami Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Zawierciu

 

Tragedia Górnośląska 1945-Zajęcia z Wychowankami Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Zawierciu

11 grudnia 2015 r. odbyło się również spotkanie na terenie Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Zawierciu poświęcone Tragedii Górnośląskiej, w którym wzięło udział 45 wychowanek.

Prowadząca zajęcia Maria Błaszczyk-Głąb opowiedziała dziewczętom, jakie wydarzenia określane są mianem Tragedii Górnośląskiej. Podczas spotkania wykorzystano prezentację multimedialną oraz odbyła się projekcja fragmentów filmu A. Fudali
pt. „Deportacje”.