"Warsztat informacyjno-bibliograficzny biblioteki pedagogicznej"- zajęcia biblioteczne dla uczniów gimnazjum

 

"Warsztat informacyjno-bibliograficzny biblioteki pedagogicznej"- zajęcia biblioteczne dla uczniów gimnazjum

13 marca 2017 r.  grupa uczniów z klas I,II i III z Gimnazjum nr 3 w Zawierciu uczestniczyła w zajęciach pt. „Warsztat informacyjno bibliograficzny Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Zawierciu”. Podczas zajęć uczniowie dowiedzieli się jakie zbiory gromadzi i jakie zadania ma do spełnienia biblioteka pedagogiczna w środowisku oświatowym. Prowadząca spotkanie pani Aneta Wspaniała-Gajewska omówiła zasady korzystania z biblioteki  oraz zasady korzystania katalogu tradycyjnego i katalogu komputerowego. Gimnazjaliści zapoznali się z regulaminem biblioteki, krótką historią biblioteki, jej formami działalności.