Warsztat informacyjno bibliograficzny Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Zawierciu” - zajęcia dla uczniów szkoły podstawowej

 

Warsztat informacyjno bibliograficzny Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Zawierciu” - zajęcia dla uczniów szkoły podstawowej

18 grudnia 2015 r. uczniowie klasy V Szkoły Podstawowej nr 6 w Zawierciu uczestniczyli w zajęciach pt. „Warsztat informacyjno bibliograficzny Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Zawierciu”. Podczas zajęć uczniowie dowiedzieli się, jakie zbiory gromadzi i jakie zadania ma do spełnienia biblioteka pedagogiczna w środowisku oświatowym. Prowadząca spotkanie Pani Aneta Wspaniała-Gajewska  na podstawie katalogu komputerowego PBW Filia w Zawierciu, omówiła elementy karty katalogowej oraz zasady korzystania katalogu tradycyjnego i katalogu komputerowego. Uczniowie zwiedzili bibliotekę, zapoznali się z jej regulaminem oraz formami działalności.