Warsztaty dla nauczycieli : "Dopalacze - zagrożenia nieustające"

 

Warsztaty dla nauczycieli : "Dopalacze - zagrożenia nieustające"

13 lutego 2012 r. nauczyciele miasta i powiatu zawierciańskiego spotkali sie w  Bibliotece Pedagogicznej w Zawierciu na warsztatach poświęconych tematyce Dopalaczy. Spotkanie odbyło sie w ramach współpracy PBW Filii w Zawierciu z ROME Metis w Katowicach. Podczas wykładu prowadząca omówiła  różne środki psychoaktywne oraz udzieliła wskazówek wychowawcom  jak podejmować interwencję wychowawczo-profilaktyczną. Spotkanie zgromadziło 16 osobową grupę, wśród których dominującą część stanowili pedagodzy szkolni.

Każdy z uczestników warsztatów otrzymał wykaz literatury dostępnej w placówce - dotyczący tematu spotkania. Ponadto bibliotekarze zorganizowali ekspozycje nowości wydawniczych oraz publikacji związanych z uzależnieniami