Wykład: Profilaktyka uzależnień od alkoholu, tytoniu i innych używek psychoaktywnych

 

Wykład: Profilaktyka uzależnień od alkoholu, tytoniu i innych używek psychoaktywnych

   Podczas tegorocznych ferii zimowych 22 lutego 2016 r. w PBW Filii w Zawierciu odbyła się akcja profilaktyczna, która przybrała charakter pogadanki dla wszystkich zainteresowanych z miasta i powiatu zawierciańskiego nt. Profilaktyka uzależnień od alkoholu, tytoniu i innych używek psychoaktywnych. Prelekcję prowadziły Panie Maria Nocek i Małgorzata Kamoda –pracownicy Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zawierciu. Prowadzące udzieliły zebranym porad dotyczących profilaktyki uzależnień od tytoniu, alkoholu i innych środków psychoaktywnych, jak również praktycznych wskazówek dotyczących zasad zdrowego odżywiania i stosowania aktywności fizycznej. Na zakończenie uczestnikom rozdano ulotki informacyjne związane z omawianą tematyką.

Informacje dotyczące soptkania dostępne także na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Zawierciu http://www.psse-zawiercie.internetdsl.pl/index.php?menu=oswiata&oz_news=251