Z KLASĄ PO JURZE KRAKOWSKO-CZESTOCHOWSKIEJ

 

Z KLASĄ PO JURZE KRAKOWSKO-CZESTOCHOWSKIEJ

18 kwietnia 2016 r.  klasa III "a" ze Szkoły Podstawowej nr 9 im. M. Dąbrowskiej w Zawierciu uczestniczyła w lekcji pt. Z klasa po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej- Powiat Zawierciański. Podczas zajęć uczniowie podzieleni zostali na zespoły, które rywalizowały między sobą rozwiązując zadania i zdobywając punkty. Celem cyklu spotkań jest promowanie regionu, jego historii i zabytków, symboli, jak również kształtowanie w dzieciach poczucia więzi z otoczeniem, w którym mieszkają.