WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNEJ W EDUKACJI (E-LEARNING I CYFROWE NARZĘDZIA)

Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej

w edukacji (e-learning i cyfrowe narzędzia edukacyjne):

adnotowane zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2007-2010 opracowane na podstawie zbiorów PBW w Katowicach Filii Zawiercie

oprac. Dorota Walus

 

E-learning – nauczanie na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu, pozwala na wspomaganie dydaktyki za pomocą komputerów osobistych, CDROM-u i Internetu. Nauka może odbywać się zarówno w kontakcie nauczyciel-uczeń, jak i w dowolnym, dostępnym dla ucznia czasie (Od tam-tamów do Gadu-Gadu / Piotr Kowalczyk// Wychowawca . – 2009, nr 11, s. [11])

 

Wydawnictwa zwarte

 1. E-learning dla nauczycieli / Stanisław Szabłowski . – Rzeszów : Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, 2009  sygn. 37739   
  Zawiera: Teoretyczne podstawy e-learningu ; Tworzenie opracowań metodycznych na potrzeby e-learningu ; E-learning na platformie edukacyjnej ; E-learning oparty na technologii Web 2.0 ; Metodyka projektowania i wdrażania e-learningu w szkole
 2. Nowe technologie w szkole / red. Anna Rękawek, Grażyna Nieznańska-Mikiciuk . – Warszawa : Wolters Kluwer Polska sp. Z o.o., 2009 . – (Dodatek Tematyczny do miesięcznika „Dyrektor Szkoły” nr 4 (184) 2009 r.)
 3. Współczesne zasoby informacyjne / Andrzej Wasiak . – Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej , 2007  sygn. 36860  
  Zawiera: STN – International główny dostawca informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej ; Internetowe serwisy wyszukujące

 

Artykuły z czasopism

 1. Alternatywa dla tradycyjnego nauczania : e-learning / Krzysztof Zajdel // Edukacja i Dialog . – 2009, nr 3, s. 38--40
 2. Animacja w podręcznikach elektronicznych w innych elektronicznyh prezentacjach materiałów dydaktycznych / Weronika Stoffowa // Edukacja Ustawiczna Dorosłych . – 2007, nr 3, s. 52--57          
  Zawiera: Elektroniczne podręczniki (charakterystyka, właściwości, zastosowanie i porównanie go z klasycznym podręcznikiem) ; E-learnig : E-teachning
 3. Biblioteczne Centrum Zdalnej Edukacji w Elblągu / Anna Szeląg // Bibliotekarz . – 2008, nr 7/8, s. 31--32
 4. Cyberbiblioterapia : o wadach nowoczesnego kształcenia / Tomasz Kruszewski // Wychowanie Na Co Dzień . – 2008, nr 3, s. 6--8  
  Zwrócenie uwagi na potencjalne niebezpieczeństwa płynące ze zbyt bezkrytycznego zawierzenia dydaktycznej ofercie w sieci
 5. Czas na e-learning / Roman Lorens // Dyrektor Szkoły . – 2008, nr 4, s. 12--13
 6. Czas na multitablice / Małgorzata Taraszkiewicz // Edukacja i Dialog . – 2009, nr 9/10, s. 56--60         
  Przedstawiono korzyści wykorzystania multitablic w edukacji zwracając uwagę na korzyści ekonomiczne oraz korzyści dla nauczyciela i ucznia
 7. Czy e-ocenianie może zapewnić większą rzetelność punktowania?/ Henryk Szaleniec, Dorota Węziak-Białowolska // Edukacja : studia, badania, innowacje . – 2009, nr 1, s. 48--59
 8. Edukacja dorosłych w Internecie / Ewa Piotrowska, Renata M. Zając // Edukacja Ustawiczna Dorosłych . – 2008, nr 4, s. 79--86  
  Przedstawiono przegląd dostępnych w Internecie źródeł informacji naukowej oraz wybranych materiałów z dziedziny edukacji dorosłych. Omówiono: Polskie Bazy danych (Bazy Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej, Bazy Biblioteki Narodowej, Serwis Federacji Bibliotek Cyfrowych i inne), Zagraniczne instytucje związane z edukacją dorosłych, Zagraniczne Edukacyjne Bazy Danych (British Education Index, ERIC i inne)
 9. Edukacja interaktywna – alternatywą dla polskich szkół / Witold Kołodziejczyk // Edukacja i Dialog . – 2009, nr 5, s. [58]--61           
  Przedstawiono znaczenie i wpływ edukacji interaktywnej na zmianę stylu pracy w szkole oraz upowszechnianie edukacji interaktywnej ; Szkoła i nauczyciel w sieci ; Serwis „Edukacja Interaktywna” w Portalu Edukacyjnym WSiP
 10. Edukacja przez Internet najwyższa konieczność / Mariusz Malinowski // Edukacja i Dialog . - 2007, nr 8, s. 18--19
 11. Edukacja w chmurach : nowe trendy ICT / Eunika Baron-Polańczyk // Edukacja Ustawiczna Dorosłych . – 2009, nr 2, s. 75--84                                          
  Cyfrowa reforma edukacji
 12. E-edukacja : za i przeciw. Cz. 1 / Katarzyna Bocheńska-Włostowska // Gazeta Szkolna . – 2008, nr 23/24, s. 22
 13. E-edukacja : za i przeciw. Cz. 2 / Katarzyna Bocheńska-Włostowska // Gazeta Szkolna . – 2008, nr 25/26, s. 22--23
 14. E-learning (e-kształcenie) w edukacji szkolnej / Zbigniew Osiński // Gazeta Szkolna . – 2008, nr 13, s. 4,23
 15. E-learning : kształcenie na odległość / Anna Szeląg // Biblioteka w Szkole . – 2008, nr 11, s. 5--6
 16. E-learning dla seniorów : doskonalenie umiejętności w zakresie obsługi komputera / Katarzyna Urbanowicz // Poradnik Bibliotekarza . – 2008, nr 9, s. 30--31
 17. E-learning i multimedia we wczesnoszkolnym nauczaniu języka angielskiego / Anna Wieczorek // Edukacja i Dialog . – 2008, nr 1, s. 21--24
 18. E-learning jako komponent elastycznego układu kształcenia ustawicznego / Zdzisław Wołk // Edukacja Ustawiczna Dorosłych . – 2007, nr 2, s. 72--79
 19. E-szkoła / Roman Lorens . – Dyrektor Szkoły . – 2008, nr 7, s. 6--8
 20. ETwinning : nowoczesny program dla szkół / Agnieszka Prokop // Edukacja i Dialog . – 2009, nr 4, s. 54--55       
  ETwinnning jest częścią programu eLerning funkcjonującym pod patronatem Komisji Europejskiej i MEN. Jest programem edukacyjnym promującym szkolną współpracę w Europie za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) oferując wsparcie, narzędzia i usługi, dzięki którym szkoły mogą tworzyć partnerstwo w ramach różnych dziedzin
 21. Ewaluacja i testowanie poprawności technicznej e-kursów / Wojciech Kubera // Edukacja Ustawiczna Dorosłych . – 2008, nr 4, s. 114--120           
  Omówiono: Cele ewaluacji ; Rodzaje ewaluacji procesów szkoleniowych tj.: ewaluacja procesu nauczania, nabytych umiejętności, wpływu szkoleń na jakość pracy) ; Cel i zakres testowania elektronicznych kursów
 22. Hyde Park w edukacji / Sebastian Wasiołka // Edukacja i Dialog . – 2009, nr 9/10, s. 52--55
 23. Informatyzacja szkoły może być krokiem wstecz : dwie synergie / Sabina Furgoł, Lechosław Chojnacki // Edukacja i Dialog . – 2009, nr 4, s. 42--45  
  Omówiono cele nauczania zgodne z potrzebami ery informacyjnej. Przedstawiono schemat: Synergia instrumentalnej dydaktyki oraz Synergia zaangażowanego uczenia się
 24. Innowacje pedagogiczne w pracy nauczyciela przedmiotów techniczno-informatycznych / Marta Bałażak // Edukacja Ustawiczna Dorosłych . – 2009, nr 1, s. 63--67
 25. Interaktywny klucz do sukcesu edukacji // Edukacja i Dialog . – 2009, nr 11/12, s. 46--47
 26. Internetowa podróż po szkołach / Magdalena Hadaś // Częstochowski Biuletyn Oświatowy // 2007, nr 1, s. 59--62
  Przykład zajęć z wykorzystaniem zasobów Internetu
 27. Kompetencje projektowania i wykorzystywania multimedialnych materiałów dydaktycznych w sferze potrzeb edukacyjnych uczniów : doniesienie z badań / Eunika Baron // Edukacja Ustawiczna Dorosłych . – 2007, nr 2, s. 86--94
 28. Komputerowe gry dydaktyczne sposób na atrakcyjne lekcje / Monika Górczyńska // Edukacja i Dialog  . - 2007, nr 10, s. 22--24
 29. Komputerowe testy multimedialne jako narzędzie wspierające pracę nauczyciela / Wojciech Pacholec // Edukacja Ustawiczna Dorosłych . – 2009, nr 1, s. 85--90   
  W artykule przedstawiono podstawowe pojęcia multimedialnego testu sprawdzającego wiedzę przez nauczyciela. Omówiono dwa testy: darmowy Test 2,5 i płatny Testico Edu
 30. Kształcenie na odległość z platformą Moodle / Grażyna Bochenkiewicz, Maciej Dawid // Częstochowski Biuletyn Oświatowy // 2008, nr 1, s. 87--90
 31. Międzynarodowa Konferencja pt.: technologie informatyczne w służbie osób niepełnosprawnych” / Paweł Topol // Szkoła Specjalna . - 2007, nr 1, s. 67--69
 32. Młodzi ludzie potrzebują multimedialnej edukacji // Edukacja i Dialog . – 2009, nr 11/12, s. 52--53   
  O wdrażaniu do szkół narzędzi multimedialnych m.in. Multitablic
 33. Młodzieżowa – e-Akademia / Lidia Wasyłyszyn // Wychowawca . – 2009, nr 9, s. 26--27
  Omówiono Projekt „Młodzieżowa e-Akademia Nauk Matematyczno-Przyrodniczych”, który przygotowany został przez doradców metodycznych pracujących przy Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Krakowa.
 34. Nauczyciel cybergeneracji / Monika Stasiewicz // Edukacja i Dialog . – 2009, nr 3, s. 55--59
 35. Nauka o technice czy technika nauczania? / Jacek Krause // Edukacja i Dialog . – 2009, nr 1, s. 42--45           
  Reportaż z Zespołu Szkół Społecznych Nr 2 im. E.Raczyńskiego w Poznaniu
 36. Power Point sztuka prezentacji / Marek Kotowski // Edukacja i Dialog . – 2009, nr 9-10, s. 63--67
 37. Profesor Maciej Sysło rozpoczyna dyskusję o e-learningu w szkole... / Mariusz Malinowski // Dyrektor Szkoły . – 2010, nr 1, s. 22--26
 38. Program e-kształcenie „Promowanie znajomości technologii cyfrowych wśród osób starszych zamieszkujących tereny wiejskie / Ludmiła Łopacińska // Edukacja Ustawiczna Dorosłych . – 2007, nr 2, s. 62--67
  Omówiono Projekt Living Memory (promowanie dostępu do technologii informacyjnych i komunikacyjnych w kształceniu ustawicznym)
 39. Program eTwinning w Częstochowie / Barbara Matczak // Częstochowski Biuletyn Oświatowy // 2009, nr 2, s. 34--35
 40. Projekt „Zawsze na kursie” program Leonardo da Vinci : podsumowanie realizacji / Hanna Bałos // Edukacja Ustawiczna Dorosłych . – 2007, nr 2, s. 14—23 
  Wykorzystanie nowoczesnych technologii w europejskim poradnictwie zawodowym
 41. Publikacje elektroniczne i ich przydatność w edukacji : wyniki badań / Maria Raczyńska // Edukacja Ustawiczna Dorosłych . – 2008, nr 4, s. 74--78
 42. Społeczności internetowe w życiu szkoły / Sebastian Wasiołka // Edukacja i Dialog . – 2009, nr 5, s. 54--57       
  Wzbogacanie zajęć o multimedialne zasoby edukacyjne
 43. Społecznościowo! WEB2.0 nowym kierunkiem w Edukacji / Tadeusz Trzaskowski // Edukacja i Dialog . – 2008, nr 4, s. 6--10
 44. Tablica  interaktywna w szkole / Marcin Sęczawa // Dyrektor Szkoły . – 2008, nr 9, dod. „Dodatek Tematyczny”, s. 16--18
 45. Tablica interaktywna w edukacji i reedukacji specjalnej / Józef Surowaniec // Szkoła Specjalna . - 2007, nr 2, s. 146--152
 46. Tak pracuje dziś dydaktyk / Weronika Czarkowska // Edukacja i Dialog . – 2009, nr 2, s. 64--66         
  O portalu nauczyciel.pl
 47. Technologia informacyjna w procesie Edukacji : szanse i zagrożenia / Grażyna Cęcelek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze . – 2010, nr 1, s. 31—38
 48. Technologia sprzymierzeńcem nauczyciela / Marek Czeleń // Edukacja i Dialog . – 2009, nr 9/10, s. 96
 49. Transmisje on-line / Bartosz Kramek // Edukacja i Dialog . – 2009, nr 9/10, s. 84
 50. Uczymy Internetem, uczymy Internetu / Marzena Pieńkowska // Częstochowski Biuletyn Oświatowy // 2009, nr 4, s. 60--66
  Przedstawiono techniki pracy (eksplorację portalu internetowego, rajd internetowy, misja wirtualna) w nauczaniu języka angielskiego i francuskiego
 51. W trosce o nowoczesną edukację / Sebastian Wasiołka // Edukacja i Dialog . – 2009, nr 4, s. 38--40 
  Rozważania na temat jak stosować multimedia w nauczaniu
 52. Wybrane aspekty kształcenia multimedialnego / Sebastian Wasiołka // Edukacja i Dialog . – 2009, nr 6, s. 54--57
  Wpływ multimediów na poziom nauczania
 53. Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w europejskiej współpracy szkół (eTwinning) / Dyrektor Szkoły . – 2008, nr 7, dod. „Niezbędnik Dyrektora”, s. 13--14
 54. Wykorzystanie zasobów Internetu na lekcji języka angielskiego : przykłady praktyki dydaktycznej / Adrianna Szczęsna, Agnieszka Zdrżalik // Częstochowski Biuletyn Oświatowy // 2009, nr 4, s. 66--72
 55. Zapewnianie jakości w nauczaniu poprzez narzędzia e-learningu / Karl Knispel // Edukacja Ustawiczna Dorosłych . – 2009, nr 2, s. 94--100 
  Zawiera: Nauczanie poprzez e-learning ; Cechy szczególne e-learningu ; Zapewnianie jakości w e-learningu
 56. Zdajmy razem egzamin gimnazjalny / Danuta Kowalczyk // Edukacja i Dialog . – 2009, nr 1, s. 46--49           
  zdajmy.pl to internatowy serwis e-learningowy adresowany do uczniów III klas gimnazjalnych