ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z INTERNETEM

Zagrożenia związane z Internetem:

Zestawienie bibliograficzne opracowane na podstawie zbiorów

PBW Filii w Zawierciu

 

Wydawnictwa ciągłe

1.      AGRESJA elektroniczna : wirtualne ciosy, realne rany: cz. 1 / Jacek Pyżalski // Remedium . – 2008, nr 9, s. 26--27

2.      AGRESJA elektroniczna : wirtualne ciosy, realne rany: cz. 2 / Jacek Pyżalski // Remedium . – 2008, nr 10, s. 28--29

3.      CZY Internet uzależnia : część I / Anna Mardofel, Zdzisław Iwanowski, Bartosz Chudzik / Remedium. – 2005, nr 7-8, s.34 -- 35

4.      CZY Internet uzależnia : część II / Anna Mardofel, Zdzisław Iwanowski, Bartosz Chudzik / Remedium. – 2005, nr 10, s.20 -- 21

5.      DZIECKO w bezpiecznej sieci, a nie w matni / Iwona Supronowicz / Biblioteka
w Szkole
. – 2007, nr 5, s.2 --5

6.      JAK zapobiegać zagrożeniom płynącym z sieci / Justyna Dobrołowicz // Nauczanie Początkowe . – 2008/2009, nr 1, s. 15--20

7.      MEDIA – dobrodziejstwo które uzależnia / Karina Leksy / Wychowanie
 Na Co Dzień
. – 2007,  nr 10–11(169-170) , s.23-- 27

8.      NEGATYWNY wpływ komputerów na życie ludzkie / Ewa Blada / Lider. – 2005,
nr 1(167), s.18 --19

9.      NIEBEZPIECZNA myszka : uzależnienie od [i]nternetu/ Magdalena Szponar, Maria Świątkiewicz - Mośny / Wychowanie Na Co Dzień. – 2006, nr 1-2, s.27 -- 30

10.  ROLA mass mediów w edukacji człowieka / Tomasz Granda, Aleksandra Granda / Lider. – 2008, nr 3(205), s.24 – 26

11.  SPSTRZEGANIE czasu przez kobiety i męższcyzn a skłonność do nadmiernego korzystania z Internetu / Agata Chudzicka-Czupała, Małgorzata Grzywacz, Katarzyna Janiec // Chowanna . – 2007, T.1, s. [119]—134

12.  UCIEKINIERZY ze świata : rozmowa z Bartłomiejem Szmajdzińskim psychologiem, psycterapeutą i specjalistą od uzależnień od komputera / rozm. Paweł Mazut // Między Nami Polonistami  . – 2006, nr 5, s. 10--11

13.  UZALEŻNIENIA : scenariusz zajęć / Sylwia Błażejczak / Wychowawca. – 2007,
 nr 5, s.25

14.  UZALEŻNIENIA niechemiczne jako  nowe zagrożenie w rozwoju człowieka / Dorota Zaworska-Nikoniuk / Wychowanie Na Co Dzień. – 2005, nr 10-11, s.15 -- 20

15.  UZALEŻNIENIE od [i]Internetu : diagnoza i leczenie / Agata Rzymełka-Frąckiewicz / Wychowanie Na Co Dzień. – 2006, nr 3(150), s.9 --12

16.  UZALEŻNIENIE od Internetu / Jarosław Kordziński / Wychowawca. – 2007,
nr 2, s.18 -- 21

17.  UZALEŻNIENIE od Internetu : prawda, poszlaka czy fikcja / Radosław Kowalski / Wychowanie Na Co Dzień. – 2005, nr 9, s. 4 -- 8

18.  UZALEŻNIENIE od komputera i jego następstwa / Bogumiła Kostek-Nita / Wychowanie Na Co Dzień. – 2006, nr 3, s.6 –8

19.  W PRZESTRZENI cywizacyjnego elektrowstrząsu : zasoby sieci / Jadwiga Raczkowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze . – 2008, nr 5, s. 3--`13

 

Wydawnictwa zwarte

  1. PATOLOGIE wśród młodzieży : leczenie i profilaktyka / Stanisław Kozak . – Warszawa : Centrum Informacji Difin sp. z o.o. , 2007 . – S. 28-37 : Internetoholizm – uzależnienie od Internetu – zagrożenia dla osobowości dzieci , młodzieży i dorosłych
  2. ZAGROŻENIA ze strony mediów i technologii informacyjnej : wybrane zagadnienia // W: Edukacja wspierana komputerowo, a humanistyczne wartości pedagogiki / Janusz Morbitzer. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2007, s.305-331   (sygn. 36930)
  3. ZABAWA w zabijanie / Maria Braun-Gałkowska, Iwona, Ulfik-Jaworska. – Lublin Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej „Gaudium”, 2002   (sygn. 34707)

 

Dokumenty elektroniczne

  1. Zwolnij w sieci [Dokument elektroniczny] : telewizyjne audycje dla nauczycieli i uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych i wyższych / scen. Joanna Tryniszewska ; koncepcja i oprac. graficzne płyty DVD Barbara Puszczewicz . – Film . – Warszawa : Ministerstwo Edukacji i Nauki, 2005