Zbiory regionalne

BIBLIOTEKA I JEJ ZBIORY REGIONALNE
 

„Mała ojczyzna” oddaje poczucie więzi z miejscem naszego urodzenia, zamieszkania, z jego lokalną historią i tradycjami. Aby pokochać swoją ojczyznę, trzeba ją odkryć i poznać. Budzenie postaw szacunku dla dziedzictwa kulturowego jest jednym z działań współczesnych bibliotek. Zawiercie leży 43 km. od Katowic, 45 km od Częstochowy i 67 km. od Krakowa. Jest miastem młodym, prawa miejskie uzyskało w 1915 r. Nie może pochwalić się ratuszem czy rynkiem, tak charakterystycznymi obiektami dla sędziwych grodów, ale stąd właśnie wiodą prawie wszystkie szlaki prowadzące w głąb Jury. Dlatego o Zawierciu mówi się, że jest „Bramą na Jurę”. Odkrywanie uroków miasta, utrwalanie jego historii, gromadzenie i przechowywanie źródeł informacji to rola, jakiej podjęła się Biblioteka Pedagogiczna w Zawierciu. Z racji geograficznego położenia miasta biblioteka gromadzi materiały dotyczące miasta i powiatu zawierciańskiego, Jury Krakowsko-Częstochowskiej, Zagłębia Dąbrowskiego i Śląska.        
Księgozbiór regionalny stanowi w bibliotece wyodrębniony zbiór zawierający wszystkie możliwe typy dokumentów. W skład regionaliów wchodzą druki zwarte, czasopisma, dokumenty filmowe i elektroniczne, materiały niepublikowane, fotografie, wycinki prasowe, fragmenty trudno dostępnych opracowań, plany, mapy, dokumenty życia społecznego, druki ulotne, plany perspektywiczne rozwoju miasta, gadżety. Zbiory te służą nie tylko nauczycielom i uczniom, ale również studentom i indywidualnym czytelnikom pragnącym zaspokoić osobiste zainteresowania regionem, w którym żyją.     
Informacje o zbiorach regionalnych gromadzi się w katalogach pomocniczych, kartotece zagadnieniowej dotyczącej regionu oraz w kartotekach tekstowych. Dzięki staraniom kierownictwa tradycją stało się bezpłatne przekazywanie bibliotece materiałów regionalnych wydawanych przez Wydział Rozwoju i Promocji Powiatu, Centrum Informacji Miejskiej w Zawierciu, Urzędy Gmin, Miejskie Ośrodki Kultury, placówki oświatowo-kulturalne, towarzystwa, instytucje, zakłady pracy i parafie. Biblioteka nawiązuje także kontakty z lokalnymi literatami, którzy przekazują swoje publikacje.       
Bogatą wiedzę o regionie można znaleźć w czasopismach regionalnych. Stała współpraca z redakcjami lokalnych gazet trwa od 1997 r. Czytelnicy mogą korzystać z aktualnie ukazujących się tytułów: „Kurier Zawierciański”, „Głos Zawiercia”, „Zawiercianin”, Dodatek powiatowy do „Dziennika Zachodniego”.   Na uwagę zasługuje fakt, że biblioteka, jako jedyna w regionie prenumeruje od 2001 r. prasę wydawaną przez gminy powiatu zawierciańskiego. W zbiorach znajdują się: „Kromołów Wczoraj i Teraz”, „Echo Łaz”, „Echa Żarnowca”, „Gazeta Ogrodzieniecka”. Obok bieżącej prasy placówka posiada archiwalne tytuły.
Pracownicy biblioteki bardzo cenią sobie zgromadzoną przez siebie kolekcję autografów i dedykacji.  Ważną częścią tej kolekcji są autografy i dedykacje regionalnych twórców.