Aktualności

W lutym zapraszamy Nauczycieli na kolejne spotkania:
 

05.02.2914 r. godz. 1500  „ Telefon, Internet, portale społecznościowe - zagrożenia i korzyści.  Pozytywna
                                     profilaktyka w klasiew zakresie uzależnień behawioralnych - 
fonoholizm, infoholizm"


Prowadząca: Elżbieta Sołtys- pracownik Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Zawierciu
Szkolenie bezpłatne
 

10.02.2014 r. godz. 1430 - "Nauczyciel-rodzic: sztuka dialogu. Jak współpracować z rodzicami?"

Prowadząca: Anna Dzięgiel - konsultant ROME METIS w Katowicach
Koszt szkolenia - 10 zł.  Wpłaty należy dokonać  do 6 lutego 2014 r.. na konto ROME Metis w Katowicach http://www.metis.pl/kontakt/Itemid,3 / (kod szkolenia 505W/Zw)

Faktury za udział w szkoleniach będą wystawiane zgodnie z danymi zawartymi w dowodzie wpłaty (przekaz/przelew). Dokonując przelewu, bardzo prosimy o wpisywanie w rubryce TYTUŁEM danych osoby/instytucji, na którą ma być wystawiona faktura oraz nazwiska osoby / osób uczestniczącej / uczestniczących w szkoleniu.Jeżeli wpłata ma być dokonana z prywatnego konta, a odbiorcą faktury ma być szkoła/placówka, prosimy o tym fakcie powiadomić kasę ROM-E METIS przed dokonaniem wpłaty. Nr telefonu: 32 209 53 12 wew. 118.

12.02.2014 r. godz.1500 "Uczeń niedowidzący w szkole ogólnodostępnej".

Prowadząca: Bożena Lauks - pracownik Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Zawierciu
Szkolenie bezpłatne

17.02.2014 r. godz. 1430- "Zastosowanie papieroplastyki w pracy z dzieckiem"

Prowadząca: Anna Czerwiec-Banek- konsultant ROME METIS w Katowicach
Koszt szkolenia - 25  zł.  Wpłaty należy dokonać  do 13 lutego 2014 r. na konto ROME Metis w Katowicach http://www.metis.pl/kontakt/Itemid,3 / (kod szkolenia 553W/Zw)

Faktury za udział w szkoleniach będą wystawiane zgodnie z danymi zawartymi w dowodzie wpłaty (przekaz/przelew). Dokonując przelewu, bardzo prosimy o wpisywanie w rubryce TYTUŁEM danych osoby/instytucji, na którą ma być wystawiona faktura oraz nazwiska osoby / osób uczestniczącej / uczestniczących w szkoleniu.Jeżeli wpłata ma być dokonana z prywatnego konta, a odbiorcą faktury ma być szkoła/placówka, prosimy o tym fakcie powiadomić kasę ROM-E METIS przed dokonaniem wpłaty. Nr telefonu: 32 209 53 12 wew. 118.

Data publikacji: Styczeń 11, 2014

W styczniu zapraszamy Nauczycieli na kolejne spotkania:

14.01.2014 r. godz. 1500 " Stymulacja prawidłowego rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym"
Prowadzaca : Joanna Śrubarczyk - pracownik Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Zawierciu

Szkolenie bezplatne
 

15.01.2014 r. godz. 1430"Humor w szkole, czyli o sposobach wykorzystania humoru coachingu i prowokatywnego w pracy nauczyciela"

Prowadząca: Wioletta Baraniak - konsultant ROME METIS w Katowicach
Koszt szkolenia - 10 zł.  Wpłaty należy dokonać  do 13 stycznia 2014 r.. na konto ROME Metis w Katowicach http://www.metis.pl/kontakt/Itemid,3 /
(kod szkolenia 539W/Zw)

Faktury za udział w szkoleniach będą wystawiane zgodnie z danymi zawartymi w dowodzie wpłaty (przekaz/przelew).  Dokonując przelewu, bardzo prosimy o wpisywanie w rubryce TYTUŁEM danych osoby/instytucji, na którą ma być wystawiona faktura oraz nazwiska osoby / osób uczestniczącej / uczestniczących w szkoleniu. Jeżeli wpłata ma być dokonana z prywatnego konta, a odbiorcą faktury ma być szkoła/placówka, prosimy o tym fakcie powiadomić kasę ROM-E METIS przed dokonaniem wpłaty. Nr telefonu: 32 209 53 12 wew. 118.

16.01.2014 r. godz. 1430   "Kirigami - sztuka artystycznego cięcia papieru".
 

Prowadząca: Anna Czerwiec-Banek - konsultant ROME METIS w Katowicach
Koszt szkolenia - 25 zł.  Wpłaty należy dokonać do 14 stycznia 2014 r. na konto ROME Metis w Katowicach http://www.metis.pl/kontakt/Itemid,3 / (kod szkolenia 552W/Zw)

Faktury za udział w szkoleniach będą wystawiane zgodnie z danymi zawartymi w dowodzie wpłaty (przekaz/przelew). Dokonując przelewu, bardzo prosimy o wpisywanie w rubryce TYTUŁEM danych osoby/instytucji, na którą ma być wystawiona faktura oraz nazwiska osoby / osób uczestniczącej / uczestniczących w szkoleniu.Jeżeli wpłata ma być dokonana z prywatnego konta, a odbiorcą faktury ma być szkoła/placówka, prosimy o tym fakcie powiadomić kasę ROM-E METIS przed dokonaniem wpłaty. Nr telefonu: 32 209 53 12 wew. 118.

 

Data publikacji: Grudzień 27, 2013

W grudniu zapraszamy Nauczycieli na kolejne spotkania:

02.12.2013 r. godz. 1500 " Ryzyko dysleksji - diagnoza i pomoc uczniom na pierwszym i drugim     etapie  edukacyjnym"
Prowadzaca : Grażyna Pałka i Renata Dąbrowska - pracownicy Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Zawierciu

Szkolenie bezplatne

Zgłoszenia przyjmujemy do 29.11.2013 r.

10.12.2013 r. godz. 1430"Jak zintegrować zespół klasowy. Cz.2" (Klasa jako zespół współpracujący)

Prowadząca: Anna Dzięgiel - konsultant ROME METIS w Katowicach
Koszt szkolenia - 10 zł.  Wpłaty należy dokonać  do 8 grudnia 2013 r. na konto ROME Metis w Katowicach http://www.metis.pl/kontakt/Itemid,3 /
(kod szkolenia 571W/Zw)

Faktury za udział w szkoleniach będą wystawiane zgodnie z danymi zawartymi w dowodzie wpłaty (przekaz/przelew).  Dokonując przelewu, bardzo prosimy o wpisywanie w rubryce TYTUŁEM danych osoby/instytucji, na którą ma być wystawiona faktura oraz nazwiska osoby / osób uczestniczącej / uczestniczących w szkoleniu. Jeżeli wpłata ma być dokonana z prywatnego konta, a odbiorcą faktury ma być szkoła/placówka, prosimy o tym fakcie powiadomić kasę ROM-E METIS przed dokonaniem wpłaty. Nr telefonu: 32 209 53 12 wew. 118.

13.12.2013 r. godz. 1430   "Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi".
 

Prowadząca: Małgorzata Spendel - konsultant ROME METIS w Katowicach
Koszt szkolenia - 10 zł.  Wpłaty należy dokonać do 11 grudnia 2013 r. na konto ROME Metis w Katowicach http://www.metis.pl/kontakt/Itemid,3 / (kod szkolenia 561W/Zw)

Faktury za udział w szkoleniach będą wystawiane zgodnie z danymi zawartymi w dowodzie wpłaty (przekaz/przelew). Dokonując przelewu, bardzo prosimy o wpisywanie w rubryce TYTUŁEM danych osoby/instytucji, na którą ma być wystawiona faktura oraz nazwiska osoby / osób uczestniczącej / uczestniczących w szkoleniu.Jeżeli wpłata ma być dokonana z prywatnego konta, a odbiorcą faktury ma być szkoła/placówka, prosimy o tym fakcie powiadomić kasę ROM-E METIS przed dokonaniem wpłaty. Nr telefonu: 32 209 53 12 wew. 118.

Zgłoszenia pzyjmujemy do 11 grudnia 2013 r.

16.12.2013 r. godz. 1430   "Ozdoby świąteczne z papieru i nie tylko - edycja bozonarodzeniowa"

UWAGA: Zajęcia przeniesione na 17 grudnia 2013 r.

Prowadząca: Anna Czerwiec-Banek - konsultant ROME METIS w Katowicach
Koszt szkolenia - 25 zł.  Wpłaty należy dokonać do 13 grudnia 2013 r. na konto ROME Metis w Katowicach http://www.metis.pl/kontakt/Itemid,3 / (kod szkolenia 555W/Zw)

Faktury za udział w szkoleniach będą wystawiane zgodnie z danymi zawartymi w dowodzie wpłaty (przekaz/przelew). Dokonując przelewu, bardzo prosimy o wpisywanie w rubryce TYTUŁEM danych osoby/instytucji, na którą ma być wystawiona faktura oraz nazwiska osoby / osób uczestniczącej / uczestniczących w szkoleniu. Jeżeli wpłata ma być dokonana z prywatnego konta, a odbiorcą faktury ma być szkoła/placówka, prosimy o tym fakcie powiadomić kasę ROM-E METIS przed dokonaniem wpłaty. Nr telefonu: 32 209 53 12 wew. 118.

Zgłoszenia pzyjmujemy do 13 grudnia 2013 r.

Data publikacji: Listopad 26, 2013

Nauczycieli, którzy zgłosili sie do udziału w drugiej części szkolenia "Jak skutecznie integrowac zespół klasowy" informujemy, że kolejny warsztat odbędzie się 10 grudnia 2013 r..  Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu do 2 grudnia 2013 r.

Data publikacji: Listopad 6, 2013

W Listopadzie zapraszamy Nauczycieli na kolejne spotkania:

05.11.2013 r. godz. 1430" Kirigami - sztuka artystycznego cięcia papieru"

Prowadzaca : Anna Czerwiec-Banek  - konsultant ROME METIS w Katowicach
Koszt szkolenia - 25 zł.  Wpłaty należy dokonać  na konto ROME Metis w Katowicach http://www.metis.pl/kontakt/Itemid,3 /  (kod szkolenia 552W/Zw)

Zgłoszenia przyjmujemy do 4.11.2013 r.

19.11.2013 r. godz. 1430"Prawa i obowiązki w szkole"

Prowadząca: Aleksandra Kruszyńska - konsultant ROME METIS w Katowicach
Koszt szkolenia - 10 zł.  Wpłaty należy dokonać  na konto ROME Metis w Katowicach http://www.metis.pl/kontakt/Itemid,3 /  (kod szkolenia 527W/Zw)

Zgłoszenia przyjmujemy do 15.11.2013 r.

Faktury za udział w szkoleniach będą wystawiane zgodnie z danymi zawartymi w dowodzie wpłaty (przekaz/przelew). Jeżeli wpłata ma być dokonana z prywatnego konta, a odbiorcą faktury ma być szkoła/placówka, prosimy o tym fakcie powiadomić kasę ROM-E METIS przed dokonaniem wpłaty. Nr telefonu: 32 209 53 12 wew. 118.

21.11.2013 r. godz. 1500   "Dlaczego trudno jest pomagać rodzinie z problemem przemocy domowej?".

Prowadzaca: Dyrektor Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Zawierciu mgr Bożena Gwizdek
Szkolenie bezpłatne
.

Zgłoszenia pzyjmujemy do 19 listopada 2013 r.

26.11.2013 r. godz. 1500   "Jak przygotować przedszkolaka do podjęcia nauki
w szkolej?"
.


Prowadzaca: Pracownik  Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Zawierciu mgr Joanna Śrubarczyk
Szkolenie bezpłatne
.

Zgłoszenia pzyjmujemy do 25 listopada 2013 r.

Data publikacji: Październik 28, 2013

Zapraszamy nauczycieli na kolejne szkolenia:

 1. 17.10.2013 r. godz. 1500   "Dlaczego trudno jest pomagać rodzinie z problemem przemocy domowej?".

   Prowadzaca: Dyrektor Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Zawierciu mgr Bożena Gwizdek
  Szkolenie bezpłatne
  Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 15.10.2013 r.

   
 2. 21.10.2013 r. godz. 1430" Ogólnorozwojowe zabawy ruchowe w przedszkolu"

  Prowadzaca : Grażyna Ryba - konsultant ROME METIS w Katowicach
  Koszt szkolenia - 20 zł.  Wpłaty należy dokonać  na konto ROME Metis w Katowicach http://www.metis.pl/kontakt/Itemid,3 /  
  Faktury za udział w szkoleniach będą wystawiane zgodnie z danymi zawartymi w dowodzie wpłaty (przekaz/przelew). Jeżeli wpłata ma być dokonana z prywatnego konta, a odbiorcą faktury ma być szkoła/placówka, prosimy o tym fakcie powiadomić kasę ROM-E METIS przed dokonaniem wpłaty. Nr telefonu: 32 209 53 12 wew. 118.

  Zgłoszenia przyjmujemy do 18.10.2013 r.

   

 

Data publikacji: Październik 2, 2013

Strony