"Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego - objawy i wskazówki do pracy dla nauczycieli" – spotkanie informacyjno-konsultacyjne

Zapraszamy do udziału!

"Dysgrafia, dysleksja, dysortografia" – spotkanie informacyjno-konsultacyjne online dla nauczycieli

Zapraszamy do udziału!

"Klub zdrowego przedszkolaka" – spotkanie dla koordynatorów

Zapraszamy do udziału!

Oferta zajęć podczas ferii zimowych

Zapraszamy do udziału!