Zapraszamy do udziału!

W obliczu zaistniałej sytuacji Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach Filia w Zawierciu wraz z Zespołem Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zawierciu i Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 2 w Zawierciu oraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu zaprasza nauczycieli, wychowawców, rodziców i opiekunów na cykl spotkań informacyjno-konsultacyjnych pod hasłem "Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w kontekście wojny na Ukrainie". Cykl obejmuje następujące spotkania:

 

 1. Jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą o wojnie?

  Spotkanie odbędzie się 07.03.2022 r. o godz. 15.00 w aplikacji Microsoft Teams

  Formularz zgłoszeniowy: https://forms.office.com/r/NbYeT01xKy

 2. Jak przygotować zespół na przyjęcie nowego kolegi?

  Spotkanie odbędzie się 11.03.2022 r. o godz. 15.00 w aplikacji Microsoft Teams

  Formularz zgłoszeniowy: https://forms.office.com/r/CHMhtmT3V4

 3. Dziecko/uczeń uchodźca w placówce oświatowej: realizacja oddziaływań opiekuńczo-wychowawczych, edukacyjnych i profilaktycznych

  Spotkanie odbędzie się 15.03.2022 r. o godz. 15.00 w aplikacji Microsoft Teams

  Formularz zgłoszeniowy: https://forms.office.com/r/3zyK9DFUwW

 

Link do spotkania zostanie wysłany w dniu poprzedzającym spotkanie na podany w formularzu adres mailowy. Osoby, które wezmą udział w spotkaniu otrzymają zaświadczenia w formie elektronicznej.