Spotkanie dla rodziców i opiekunów zastępczych oraz wychowawców pieczy zastępczej.

Zapraszamy do udziału!

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach Filia w Zawierciu wraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu, Zespołem Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej oraz Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 2 w Zawierciu zaprasza rodziców zastępczych, opiekunów zastępczych i wychowawców pieczy zastępczej na spotkanie "Bezpieczeństwo i wsparcie emocjonalne dzieci w sytuacji kryzysu - jak rozmawiać w domu/placówce o wojnie?"

Spotkanie odbędzie się 18.03.2022 r. o godz. 11.00 na platformie Microsoft Teams.

 

Formularz zgłoszeniowy: https://forms.office.com/r/7WXCUKikDX

 

Link do spotkania zostanie wysłany w dniu poprzedzającym spotkanie na podany w formularzu zgłoszeniowym adres mailowy.