Zapraszamy do udziału!

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach Filia w Zawierciu we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach zaprasza nauczycieli, wychowawców, pedagogów i psychologów szkolnych na bezpłatne, stacjonarne szkolenie pt. "Wychowanie do życia w rodzinie-współpraca z rodzicami w obszarze rozpoznawania i pomocy dziecku nękanemu w szkole".

 

Termin: 24.10.2022 r. (poniedziałek) godz.15:45-18:00.

Miejsce: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach Filia w Zawierciu, ul. Polska 35.

 

Szkolenie prowadzi Marianna Kłyk – nauczyciel konsultant ds. wychowania, wychowania do życia w rodzinie, profilaktyki. Autorka programów nauczania przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie.

 

Link do zapisu na szkolenie: https://www.womkat.edu.pl/pl/Szczegoly_oferty/?id=409256/Wychowanie_do_zycia_w_rodzinie_%E2%80%93_wspolpraca_z_rodzicami_w_obszarze_rozpoznawania_i_pomocy_dziecku_nekanemu_w_szkole