Zapraszamy do udziału!

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach Filia w Zawierciu oraz Zespół Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Zawierciu organizuje sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli logopedów z przedszkoli i szkół z miasta i powiatu zawierciańskiego. Celem sieci jest wzbogacanie wiedzy i wsparcie merytoryczne nauczycieli logopedów, wymiana doświadczeń zawodowych oraz poszukiwanie kreatywnych działań i sposobów ich realizacji w pracy logopedycznej.

 

Koordynatorzy sieci:

 • Renata Pardela – wicedyrektor Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Zawierciu,
 • Dorota Walus – kierownik Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach Filii w Zawierciu.

 

W ramach sieci zaplanowano 3 spotkania na platformie Microsoft Teams:

 

 1. Znaczenie prawidłowego toru oddechowego - 16.11.2022 r., godz. 14:00.

  Formularz zgłoszeniowy: https://forms.office.com/r/HAFESnVt3V

 2.  

 3. Alternatywne i wspomagające formy komunikacj AAC – 21.02.2023 r., godz. 15:00.

  Formularz zgłoszeniowy: https://forms.office.com/r/PmnTYfBM0A

 4.  

 5. Bank dobrych praktyk – wymiana doświadczeń – 16.05.2023 r., godz. 15:00.

  Formularz zgłoszeniowy: https://forms.office.com/r/TAwXjm6waT

 

Zapraszamy!