Zapraszamy do udziału!

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach Filia w Zawierciu wraz z Zespołem Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej i Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 2 w Zawierciu zapraszado udziału w spotkaniu informacyjno-konsultacyjne zorganizowane we współpracy: "Technika czytania sylabowego".

 

Spotkanie odbędzie się 09.01.2023 r. o godz. 15:00 na platformie Microsoft Teams. Prowadząca spotkanie: mgr Gabriela Szymusik.

 

Link do platformy zostanie wysłany w dniu spotkania na podany w formularzu zgłoszeniowym adres mailowy. Osoby, które wezmą udział w spotkaniu otrzymają zaświadczenia w formie elektronicznej.

 

Formularz zgłoszeniowy online: https://forms.office.com/e/BfNLZQgQHj