Zapraszamy do udziału!

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach Filia w Zawierciu wraz z Zespołem Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej i Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 2 w Zawierciu zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym: "Jak rozwiązywać trudne sytuacje wychowawcze? Budowanie strategii przeciwdziałania agresji i przemocy w szkole".

 

Spotkanie odbędzie się 31.01.2023 r. o godz. 15:00 na platformie Microsoft Teams. Prowadzący spotkanie: Magdalena Augustyniak, Patryk Langer.

 

Link do platformy zostanie wysłany w dniu spotkania na podany w formularzu zgłoszeniowym adres mailowy. Osoby, które wezmą udział w spotkaniu otrzymają zaświadczenia w formie elektronicznej.

 

Formularz zgłoszeniowy: https://forms.office.com/e/NVypQv8HzV