Zapraszamy do udziału!

Zapraszamy na spotkanie informacyjno-konsultacyjne zorganizowane we współpracy z Zespołem Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej i Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 2 w Zawierciu pt. "Jak pracować z uczniem z afazją?"

Spotkanie odbędzie się 31.03.2023 r. o godz. 15:00 na platformie Microsoft Teams.

Prowadzące spotkanie: mgr Aleksandra Goldsztajn- Wiatr, mgr Bożena Malisz.

 

Formularz zgłoszeniowy: https://forms.office.com/e/tmTjhsggvb

 

Link do platformy zostanie wysłany w dniu 30.03.2023 r. na podany w zgłoszeniu adres mailowy. Osoby, które wezmą udział w spotkaniu otrzymają zaświadczenia w formie elektronicznej.