Zapraszamy do udziału!

 

Zapraszamy nauczycieli wszystkich typów szkół oraz specjalistów szkolnych (pedagogów szkolnych, pedagogów specjalnych i psychologów) na spotkanie informacyjno-konsultacyjne zorganizowane we współpracy z Zespołem Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej i Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 2 w Zawierciu.

 

Spotkanie odbędzie się 25.04.2023 r. o godz. 15:00 na platformie Microsoft Teams.

 

Prowadzący spotkanie: Magdalena Augustyniak, Patryk Langer

 

Formularz zgłoszeniowy: https://forms.office.com/e/ZY4wwN1DsW

 

Link do platformy zostanie wysłany w dniu 24.04.2023 r. na podany w zgłoszeniu adres mailowy. Osoby, które wezmą udział w spotkaniu otrzymają zaświadczenia w formie elektronicznej.