Zapraszamy do udziału!

 

Zapraszamy nauczycieli szkół podstawowych, pedagogów szkolnych i psychologów na spotkanie informacyjno-konsultacyjne zorganizowane we współpracy z Zespołem Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej i Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 2 w Zawierciu.

 

Spotkanie odbędzie się 23.05.2023 r., godz.15:00 na platformie Microsoft Teams.

Prowadzące spotkanie: Katarzyna Gruszka, Bożena Malisz.

 

Formularz zgłoszeniowy: https://forms.office.com/e/mbEx8Qia9k

 

Link do platformy zostanie wysłany w dniu 22.05.2023 r. na podany w zgłoszeniu adres mailowy. Osoby, które wezmą udział w spotkaniu otrzymają zaświadczenia w formie elektronicznej.