Zapraszamy do udziału!

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach Filia w Zawierciu we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu zaprasza na cykl bezpłatnych spotkań informacyjno-konsultacyjnych pod hasłem Standardy Ochrony Małoletnich.

Na spotkania zapraszamy nauczycieli i wychowawców wszystkich typów szkół i placówek oświatowo-wychowawczych oraz przedstawicieli instytucji i organizacji, których dotyczy wdrożenie Standardów Ochrony Małoletnich.

Spotkania poprowadzi Dyrektor PCPR w Zawierciu mgr Bożena Gwizdek – certyfikowany specjalista do spraw przeciwdziałania przemocy.

 

Spotkanie  1.:  Standardy Ochrony Małoletnich w przedszkolu

Termin: 22.01.2024 r., godz.12:00 -14:00

Link do zapisu: https://forms.office.com/e/NfNLLJbHQZ

 

Spotkanie  2.:  Standardy Ochrony Małoletnich w szkole podstawowej

Termin: 23.01.2024 r., godz.12:00 -14:00

Link do zapisu: https://forms.office.com/e/7FtDjucz0T

 

Spotkanie  3.:  Standardy Ochrony Małoletnich w szkole ponadpodstawowej

Termin: 24.01.2024 r., godz.12:00 -14:00

Link do zapisu: https://forms.office.com/e/jttHg2TSsA

 

Spotkanie 4.: Standardy Ochrony Małoletnich w placówkach typu socjalizacyjnego i zakładach poprawczych

Termin: 31.01.2024 r., godz.12:00 -14:00

Link do zapisu: https://forms.office.com/e/QsuTj9fjsQ

 

Spotkanie 5.: Standardy Ochrony Małoletnich w organizacjach pozarządowych, klubach sportowych i innych podmiotach do tego zobowiązanych

Termin: 07.02.2024 r., godz.12:00 -14:00

Link do zapisu: https://forms.office.com/e/N5xikD4aDG

 

Osoby uczestniczące w spotkaniach otrzymają zaświadczenia w formie elektronicznej potwierdzające udział w spotkaniu.

 

Serdecznie zapraszamy!