Zapraszamy do udziału!

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach Filia w Zawierciu serdecznie zaprasza koordynatorów przedszkolnych, którzy chcieliby wziąć udział w projekcie "Klub zdrowego przedszkolaka" na spotkanie z przedstawicielem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zawierciu.

 

Projekt "Klub zdrowego przedszkolaka" ma na celu wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci poprzez propagowanie zdrowego stylu życia w placówkach przedszkolnych. Działania
w ramach projektu kierowane są do przedszkoli i mają na celu wzbogacenie wiedzy dzieci z dziedziny zdrowia, wykształcenie u nich postawy prozdrowotnej, nabycie określonych umiejętności oraz przyswojenie prawidłowych przyzwyczajeń i nawyków higieniczno-zdrowotnych.

 

Spotkanie odbędzie się dnia 16.02.2024 roku o godzinie 13:00.

Miejsce spotkania: siedziba PBW w Katowicach Filii w Zawierciu

Zapisy pod numerem telefonu 32 672-35-36.

 

Zapraszamy!