Międzynarodowy Tydzień Książki Elektronicznej

Dostęp do dodatkowych publikacji na platformie IBUK Libra.

Spotkanie dla koordynatorów szkolnych programów profilaktycznych

Zapraszamy do udziału!

"W Kobietach Siła!" – spotkanie z okazji Dnia Kobiet

Zapraszamy do udziału!

"Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego - objawy i wskazówki do pracy dla nauczycieli" – spotkanie informacyjno-konsultacyjne

Zapraszamy do udziału!