Ogólnopolskie konkursy w ramach projektu Wielka Liga Czytelników w roku szkolnym 2022/2023

Zapraszamy do udziału!

"Orzeczenia i opinie wydawane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w świetle aktualnych przepisów - wdrażanie zaleceń" – spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla nauczycieli

Zapraszamy do udziału!

"Wychowanie do życia w rodzinie - współpraca z rodzicami w obszarze rozpoznawania i pomocy dziecku nękanemu w szkole" - szkolenie dla nauczycieli

Zapraszamy do udziału!

"(Nie) dopasowane dziecko" – cykl jesiennych webinarów. Spotkanie 2

Zapraszamy do udziału!